Avrupa Birliği Ülkelerine Vize Serbesti Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Link: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160503-13.pdf

Türkiye Cumhuriyeti tarafından vize uygulanan Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin vatandaşların vize zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili ekli kararın yürürlüğe konulması; Dışleri Bakanlığının 29/4/2016 tarihli ve 10853335 sayılı yazısı üzerine, sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/5/2016 (2 Mayıs 2016) tarihinde kararlaştırılmıştır.

Resmi Gazete’de yayımlanan Kararnamenin Eki Şu Şekilde belirtilmiştir.

Vize Zorunluluğunun kaldırılması

MADDE 1– Avrupa Birliğinin Schengen Bölgesinde Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdığı tarihten itibaren uygulanmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti tarafından vize uygulanan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunun kaldırılması kararlaştırılmıştır.

Uygulamaya İlişkin Hususlar

MADDE 2– Bu Kararın uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye Dışişleri Bakanlığı Yetkilidir

Yürürlük

MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Vize haberleri, avrupa birliği vize serbesti, avrupa birliği vize kararı, vize zorunluluğu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın